Minoru Nagata: Square Sitter

Minoru Nagata`s Square Sitter.